-34%

    Sim 4G Mobifone C90N khuyến mãi liên tục trong 12 tháng

    300,000 200,000

    Miễn phí 4GB data/ngày trong 2 tháng đầu
    Sử dụng hết 4GB ngưng kết nối, sang 24h tiếp theo cộng tiếp 4GB
    Dùng miễn phí 2 tháng đầu, tháng thứ 3 phí duy trì 90.000đ