Sim 3G Vinaphone | Bán sim 3G Vina giá rẻ cho EZcom, Dcom 3G

Sim 3G Vinaphone có ngay 9GB mỗi tháng

290.000 VNĐ Sim 3g vinaphone 9GB
 • Có ngay 9 Gb
 • Tặng 9Gb x 11 tháng
 • Tốc độ 7,2Gb
 • Duy trì 100.000

Sim 3G ViVu 12 tháng miễn phí 4,5Gb mỗi tháng

150.000 VNĐ sim 3g vinaphone 4,5GB
 • Có ngay 4,5Gb
 • Tặng 4,5Gb x 11 tháng
 • Tốc độ 7,2Gb
 • Duy trì 50.000đ

SIM 4G Vinaphone EZCom160 MIỄN PHÍ 90GB/tháng

1.100.000 VNĐ sim 4g ezcom160 90GB
 • Tặng 90Gb x 6 tháng
 • Tốc độ 7,2Gb
 • Duy trì 0đ
 • Miễn phí cước vượt gói

SIM 4G Vinaphone EZCom120 MIỄN PHÍ 60GB/tháng

750.000 VNĐ sim 4g ezcom120 60GB
 • Tặng 60Gb x 6 tháng
 • Tốc độ 7,2Gb
 • Duy trì 0đ
 • Miễn phí cước vượt gói

SIM 4G Vinaphone EZCom90 MIỄN PHÍ 30GB/tháng

600.000 VNĐ sim 4g ezcom90 30GB
 • Tặng 30Gb x 6 tháng
 • Tốc độ 7,2Gb
 • Duy trì 0đ
 • Miễn phí cước vượt gói

SIM 4G Vinaphone EZCom90 MIỄN PHÍ 30GB/tháng sử dụng 12 tháng

990.000 VNĐ sim 4g ezcom90 30GB 12 thang
 • Tặng 30Gb x 12 tháng
 • Tốc độ 7,2Gb
 • Duy trì 0đ
 • Miễn phí cước vượt gói

SIM 4G Vinaphone EZCom200 MIỄN PHÍ 120GB/tháng sử dụng 12 tháng

2.300.000 VNĐ sim 4g ezcom200 120GB 12 thang
 • Tặng 120Gb x 12 tháng
 • Tốc độ 7,2Gb
 • Duy trì 0đ
 • Miễn phí cước vượt gói

SIM 4G EZCom160 Vinaphone MIỄN PHÍ 90GB/tháng sử dụng 12 tháng

1.830.000 VNĐ sim 4g ezcom160 90GB 12 thang
 • Tặng 90Gb x 12 tháng
 • Tốc độ 7,2Gb
 • Duy trì 0đ
 • Miễn phí cước vượt gói

SIM 4G Vinaphone EZCom120 MIỄN PHÍ 60GB/tháng sử dụng 12 tháng

1.400.000 VNĐ sim 4g ezcom120 60GB 12 thang
 • Tặng 60Gb x 12 tháng
 • Tốc độ 7,2Gb
 • Duy trì 0đ
 • Miễn phí cước vượt gói

SIM 4G Vinaphone EZcom 12 tháng tặng 48GB

450.000 VNĐ sim 4g vinaphone 4GB
 • Có ngay 4 Gb
 • Tặng 4Gb x 11 tháng
 • Tốc độ 7,2Gb
 • Duy trì:0đ